Eğitim İçeriği

 

  • Dijitalde markanın içerik süreçlerine dair hangi toollar kullanılmalı?
  • İlgili toolların etkili kullanımı
  • Elde edilen verinin içerik stratejisine dönüştürülmesi
  • İçerik stratejisinin alt konseptlere dönüştürülmesi