Eğitim İçeriği

Akademik Program Koordinatörü:
Prof.Dr. Hande Türker - Boğaziçi Üniversitesi

Giriş: Türkiye'de dijital medya sektörüne genel bakış 

 • Eğitimin amacı ve kapsamı hakkında bilgilendirme
 • Dijital reklam yatırımları
 • Kullanıcı rakamları
 • Dijitalin pazarlama bileşenleri içinde özel bir yeri var mıdır?
 • Dijital pazarlama eko-sistemi
 • Sektördeki yeni trendler ve bunların pazarlama iletişimine etkisi
 • Brief
1.Ders: Dijital Etkileşimler
 • Geleneksel medyada ve dijital medyada tüketici davranışları
 • Kitlesel pazarlamadan kişisel pazarlayama giden yol
 • Büyük verinin dijital pazarlama iletişimindeki rolü
 • Teknolojik yeniliklerin (giyilebilir teknolojiler, nesnelerin interneti, AI vb.) dijital pazarlamadaki yeri, gelecek öngörüleri
2.Ders: Dijital Dünyada Tüketici Davranışları 
 • Dijital tüketiciyi tanımak, isteklerini anlamak
 • Farklı dijital tüketici segmentlerini belirlemek ve onlara hitap edebilmek
 • Dijital ortamdaki tüketici davranış dinamikleri, bildiğimiz tüketici davranışlarının dönüşümü
 • Yeni tüketim davranış biçimlerine göre pazarlama karmasının değişimi
3. Ders: Dijital İletişimde Değer ve Fark Yaratmak
 • Dijital iletişimde yaklaşım yaratmak
 • Dijital iletişimde strateji yaratmak 
 • Dijital iletişimde kapsam ve içerik yaratmak
 • Dijital iletişimde deneyim yaratmak
 • Dijital iletişimi yönetmek
 • Dijital iletişimde ölçümleme
4. Ders: Display Reklamın Markalaşma Sürecindeki Yeri ve de Önemi...
 • Display reklam kullanım amaçları
 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları
 • Banner
 • Rich Media
 • Advertorial
 • Sponsorluk
 • Text link
 • Kampanya formatları & fiyatlandırma
 • Mobil display
5. Ders: Online Video
 • Online video reklamının amaçları 
 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları 
  • Pre-roll, Mid-roll, Post-roll, interaktif overlay  
  • Seeding 
  • Display entegre çalışmalar
  • Sponsorluk 
 • Kampanya formatları & fiyatlandırma
 • Mobil video
 • Kreatifin performansa etkisi ve başarılı örnekler
6.Ders: Doğal (Native) Reklam 
 • Native reklamın içerik pazarlamasından farkı nedir?
 • Native reklam yeni midir? 
 • Native reklam türleri nelerdir?
 • Neden tercih edilir?
 • Hangi platformlarda kullanılır?
 • Native reklamın mobildeki kullanımı
 • Başarılı örnekler
7. Ders: Performans Pazarlaması
 • Performans pazarlamasının amaçları
 • Değişen satın alma kavramları 
 • Affiliate marketing nedir? 
 • Sistem nasıl çalışır?
 • Başarılı örnekler  

8.Ders: Sosyal Medya Yönetimi

 • Sosyal medyada büyük resim
 • Sosyal medyanın amaçları
 • Sosyal medya reklamcılığı
 • Sosyal medya modelleri hakkında bilgi püf noktaları
 • Mobil sosyal medya
 • Kampanya formatları & fiyatlandırma
  • Sosyal Medya Yönetimi
  • Sayfa yönetimi
 • Hesaplar arası koordinasyon
 • Kreatifin performansa etkisi
 • Başarılı Örnekler (SM kanalları)
9. Ders: SEO (Search Engine Optimization) 
 • SEO Nedir?
 • SEO vs. Diğer Kanallar
 • SEO Süreçleri
 • Teknik Süreçler
 • İçerik Optimizasyonu
 • Off-page SEO
 • SEO Araçları
10.Ders: SEM (Search Engine Marketing)
 • Kampanya Yapılandırma
 • Reklam Sıralaması ve Kalite Puanı
 • Yatırım Getirisi, Hedef ve Dönüşüm Takibi
 • Esnek Teklif Stratejileri
 • Görüntülü Reklam Ağı Kampanyaları
 • Görüntülü Reklamlar
 • Yeniden Pazarlama
 • Diğer Kampanya Türleri
 • Reklam Performansı Takibi
 • Yardımcı Araçlar ve Raporlama
11.Ders: İçerik Pazarlaması 
 • İçerik pazarlaması nedir? 
 • Yeni bir şey midir?
 • Nerelerde, hangi amaçla kullanılır?
 • Neden gelişmektedir?
 • Satın alma yolculuğu nedir? Tüketici içeriği nerede, nasıl tüketir? Marka tüketiciye hangi kanaldan ulaşabilir?
 • İçerik pazarlamasında karşılaşılabilecek sorunlar nelerdir?
  • İçerik fazlalığı
  •  Organik erişim
  • Gereksiz ve etkisiz içerik
 • Başarılı örnekler

12.Ders: Dijital Kampanya Stratejisi, MIXX Ödüllü Projeler                    

 • Her şeyin özü brief
 • Tüketiciyi anlamak (Hangi toolları kullanıyoruz, nasıl anlıyoruz)
 • Hedefi anlamak (Brief ne diyor ?)
 • Dijital strateji oluşturmak (Paid, Owned ve Earned Kanallar ve Hedef)
 • Ölçümleme: ne, nasıl ölçülmeli?
 • Önemli etkenler (creative vb.)
 • Örnek strateji ve kampanyalar (iyi işler – Mixx caseler)
13.Ders: Veri 
 • Büyük veri nedir?
 • Nasıl toplanır?
 • Nasıl entegre edilir ve nasıl kullanılır?
 • Hedefleme nedir?
 • Büyük veri bireysel reklama nasıl dönüşür?
 • Başarılı örnekler

14. Ders: Medya Planlama ve Ölçümleme

 • Medya planlama stratejinin neresinde?
 • Medya planlama ne zaman yapılır? Başlarken nelere ihtiyaç vardır? 
 • Hazırsın hadi başlayalım = medya planını çıkarma ve doğru planlama
 • Ölçümleme: Raporlama + Optimizasyon
 • Başarı kriterleri (unutmamamız gerekenler)
 • Örnekler
Medya Planlama Workshop: Şimdi sıra sizde!*  ​​

ONLINE DEĞERLENDİRME TESTİ:
Tüm katılımcılara BÜYEM, IAB ve IAB Europe tarafından Katılım Belgesi verilecektir. 

 • Programı devam koşulunu yerine getirerek tamamlayan katılımcılar Boğaziçi Üniversitesi tarafından verilecek Katılım Belgesi'ni almaya hak kazanır. .Programa en az %80 devam zorunluluğu vardır.
 • Katılımcılar  tüm koşulları yerine getirmeleri halinde BÜYEM tarafından verilecek sertifikayı almaya hak kazanır.
 • Programın ortasında bir Online Değerlendirme Testi (Ara Sınav) yapılır. Katılımcıların program sonunda alacakları ortalama puan; Derse Devamlılık Notu (%40'ı), Ara Sınav Notu (%30'ı), Final Sunumlar (%30'u) şeklinde hesaplanır.
15.Ders: Programatik Satın Alma  
 • Programatik satın alma nedir?
 • RTB nedir?
 • Sistem nasıl işler?
 • Büyük veri programatikte nasıl kullanılır?
 • Programatik, reklam yatırımlarının geri dönüşünü (ROI) nasıl etkiler?
 • Dynamic Creative Optimization nedir?
 • Başarılı örnekler
16.Ders: Oyun İçi Reklamlar & Espor 

Oyun İçi Reklamlar

 • Oyun içi reklamın amaçları
 • Reklam modelleri hakkında bilgi ve püf noktaları
 • Mobil gaming
 • Başarılı örnekler

​ E-Spor

 • Oyun’dan Espor’a nasıl geldik?
 • Dijital Oyun ve Espor nedir?
 • Global ve Yerel Sektör bilgileri 
 • Dijital Oyun ve Espor içeriğinin önemi
 • Markaların ve Tüketicilerin Dijital Oyun ve Espor Ekosistemindeki Yeri
17.Ders: Dijital Ses (Audio)  
 • Sesin Gelişimi
 • Sesin Gücü
 • Markalar İçin Ses
 • Dünya'da ve Türkiye'de Dijital Ses Reklamcılığı
 • Formatlar & Cihazlar
 • Ses Reklam Formatları & Hedeflemeler
 • Markalı Podcastler
 • Satış Kanalları

​​18.Ders: Influencer Pazarlaması 

 • Türkye'de ve Dünya'da Influencer Pazarlaması
 • Influencer Pazarlaması'nın Temel Kuralları
 • Bütçelendirme Kriterleri
 • Influencer Pazarlaması Ajansları Nasıl Çalışır?
 • Marka ve Influencer İş birlikleri
 • Influencer Pazarlaması Trendleri
19. Ders: Omnichannel Dijital Pazarlama
 • CRM Nedir?
 • Satın Alma Kararları Nasıl Verilir?
 • Satın Alma Kararları Nasıl Verilir?
 • Kurumsal Database Oluşturulması, Yeni Müşteri Verisi Kazanımı
 • Müşteri ile Temas Noktaları 
 • Multichannel Pazarlama'dan Omnichannel Pazarlama'ya
 • Omnichannel Kanallar
 • Pazarlama Otomasyonu
20. Ders: Kullanıcı Deneyimi Tasarımı  
 • Kullanıcı Deneyimi nedir?
 • Müşteri Deneyimi nedir?
 • Kullanılabilirlik ve Önemi
 • Araştırma yöntemleri ve bu yöntemlerin hangi durumda ne şekilde uygulandığı
21. Ders: E-ticaret 101  
 • Rakamlarla Dünya'da ve Türkiye’de E-ticaret
 • E-ticaretle Ticaret Arasındaki Farklar ve Benzerlikler
 • E-ticaret Ekosistemi
 • E-ticaret ve Müşteri Temas Noktalarının Önemi
22.Ders: Geleneksel Mecraların Dijitalleşmesi 
 • TV
 • Gazete-dergi
 • Radyo
 • Outdoor
 • Trendler ( IoT, Voice assistants, Voice search, AI, Extended reality / mixed reality, AR/VR, Smart TV vb. gibi.)​​

Proje Sunumları 

Öğrendiklerimizi test etme zamanı